Kopli 93 kogukonnakeskuses alustab elanikkonnakaitse võimearenduse pilootprojekt

Sel aastal viiakse Kopli 93 kogukonnas MTÜ Kriisiuuringute Keskusega läbi seni suurim kogukondliku elanikkonnakaitse projekt riigis, kus kogukonna võtmeisikud koolitatakse kriisis toimetuleku olulistel teemadel. Lisaks loome kogukonnale baasvarude süsteemi, mida saab kriisides kasutusele võtta.

Eesti elanikkonnakaitse üheks võtmeprobleemiks valdkonna püsirahastuse puudumise kõrval on inimeste madal teadlikkus kriisides toimetulekust, viimaste küsitluste kohaselt tuleks kriisis iseseisvalt toime 15% inimestest. “Kui on teatud asjad, mida saab vaid riik arendada – näiteks sireenivõrgustik, varjumise nõuded ja elanikkonnakaitsele viimaks piisava rahastuse andmine, siis on ka neid asju, mida saab igaüks ise enda ja oma kogukonna jaoks läbi mõelda. Kogukondliku kriisivalmiduse tõstmine on kiiduväärt suund, millesse riik panustab – koos on ju ikka kergem kriisideks valmistuda, seda ka eesseisvas projektis teeme,” sõnas MTÜ Kriisiuuringute Keskuse juht ja Kopli 93 kogukonna liige Hannes Nagel.

Kopli 93 elanikkonnakaitse võimearenduse eesmärkideks on anda kogukonna liikmetest võtmeisikutele baasteadmised kriisides, sh. sõjalise ründe korral kriisides toimetulekust. “Koolitused toimuvad nii vaimse kui füüsilise esmaabi, küberturvalisuse kui ka linnas ellujäämise teemadel. Projekti oluliseks osaks on aga ka kogukonna sisene töö, kus kaardistame olemasolevaid ressursse ja valmidusi,” märkis Nagel. Projektis koolitavad kogukonna liikmeid tunnustatud eksperdid.

Projekti tulemusel valmib Kopli 93 kogukonnale elanikkonnakaitse kontseptsioonina teekaart, milles saab paika nii hetkeolukorra kirjeldus kui ka edasiste lühiajaliste, aga ka keskpika vaatega võimearenduste vajadus. “Viimane on oluline, et nii kogukonnal kui kohalikul omavalitsusel oleks selge arusaam sellest, mida kogukonna tasandil veel vaja teha oleks. Selle projekti puhul on tegu kogukondliku piloodiga, mis annab siiski esmase sisendi ja baasvõimekuse. Nii nagu Tallinna linn, ei saa ka elanikkonnakaitse kunagi valmis, ruumi parendusteks jätkub alati.”

Projekti “Kopli 93 kogukonnakeskuse võimestamine elanikkonnakaitses võitmatuse keskuse pilootprojektina” toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projektimeeskond tänab Salme Kultuurikeskust, Põhja-Tallinna Valitsust, Tallinna linna, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit, Päästeametit ning Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingut abi ja tagasiside eest projekti disainimisel.

Foto: Kopli kogukonnakeskus (Kopli 93, 2023).

Jaga postitust: