Month: veebruar 2022

Privaatsuspoliitika

MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmekaitset reguleerivatest

Algas CODES projekti II etapi uuring

CODES projekt on Eesti esimene koroonakriisis kohaliku omavalitsuse otsustamist mõjutavate tegurite uuring. Uuringu teise etapi fookuses on alates 2020. aasta

allkirjastamine

Eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja kaasatud spetsialistide erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest. Demokraatlik juhtimine ja toimimine 1. MTÜ Kriisiuuringute Keskusel