Meie meeskond

Anne-May Nagel

Anne-May Nagel

Hannes Nagel

Hannes Nagel

CV

Sofiia Kostytska

Sofiia Kostytska

CV

Elina Šatova

CV

Kriisiuuringute Keskusest

Kriisiuuringute Keskus (KRUK)  loodi 2022. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada kriisijuhtimise valdkonda. Viime läbi kriisijuhtimise alaseid uuringuid, mille tulemused kajastuvad nii erinevates raportites kui teadus- ja populaarteaduslikes artiklites. Meie teadurid võtavad sõna ka konverentsidel ja arvamuslugudes.
Me usume – kriisijuhtimine on oskus nagu iga teinegi. Seda on võimalik arendada ning parim viis selleks on mõistagi teaduspõhine lähenemine. Siin tulemegi organisatsioonidele appi!
Aitame kriisijuhtimise alaseid väljakutseid mõtestada nii kriisideks valmistumisel kui kriisijärgselt, seejuures fookusega VUCA keskkonna kriisidele. Meie peamisteks partneriteks on riigiasutused ja ettevõtted, seejuures pöörame erilist tähelepanu koostööle kohalike omavalitsustega.

Meie rahvusvahelisest meeskonnast leiad nii riigiteadlasi, kommunikatsioonieksperte, juriste kui ka kolmanda sektori esindajaid.

Lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja kaasatud erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest.

 Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest jt andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

 Lähtume oma tegevuste ja projektide planeerimisel ning elluviimisel põhikirjast.

Oleme teinud koostööd

Päästeamet

Saaremaa Vald

Hiiumaa Vald

Vormsi Vald

Eesti Päästeala Töötajate
Ametiühing.

Meid on avaldanud:

Tallinna Ülikool

Sisekaitseakadeemia​

Kaitseliit

Sileesia Ülikool Katowices