Uuringud

Oleme riigi- ja teadusasutustele partneriks kriiside mõtestamisel ja nende uurimisel. Seejuures keskendume kriisieelsele juhtimisele ja kriisijärgsele õppimisprotsessile, et tõsta võimekusi ja organisatsioonide säilenõtkust. Kuivõrd kriisijuhtimine on avalik teenus, analüüsime ka avaliku sektori kriisijuhtimise protsesse ning tuvastame kriisijuhtimise kui protsessi nõrgad ja tugevad küljed.

teadusuuringud

Läbiviidud uuringud

Nagel, H. & Nagel, A.-M. (2022). Uuringu raport: Saaremaa kriisistaabis otsustamist
mõjutanud tegurid COVID-19 kriisi II laines.
Tallinn: Nagel Consulting, Kriisiuuringute Keskus.
https://www.kruk.ee/wp-content/uploads/2022/08/Uuringu-raport.-Saaremaa-kriisistaabis-otsustamist-mojutavad-tegurid-COVID-19-kriisi-II-laines.pdf

Nagel, H. & Nagel, A.-M. (2022). Uuringu raport: kohaliku omavalitsuse
kriisiüksustes otsustamist mõjutavad tegurid COVID-19 kriisi II laines.
Tallinn: Nagel Consulting, Kriisiuuringute Keskus.
https://www.kruk.ee/wp-content/uploads/2022/08/Uuringu-raport.-Kohaliku-omavalitsuse-kriisiuksustes-otsustamist-mojutavad-tegurid-COVID-19-kriisi-II-laines.pdf

Nagel, Hannes (2021). Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis – juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel.  https://uuringud.tallinn.ee/file_download/1258

Teadusartiklid

Nagel, Hannes (2021). COVID-19 esimeses laines Tallinna ja Saaremaa näitel.  Acta Politica Estica, 12, 63−93. http://publications.tlu.ee/index.php/actapoliticaestica/article/download/1072/pdf

Nagel, Hannes (2022). Factors Influencing Local Governments’ COVID-19 Crisis Decision Making: Case Study of the First Wave in the Two Estonian Municipalities. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 34(1), 1−20. DOI:10.31261/spus.13287

Nagel, Hannes; Nagel, Anne-May (2022). Avaliku sektori kriisiotsustamist mõjutavad tegurid koroonakriisi algfaasis Saaremaa valla ja Tallinna linna kriisiüksuste näitel. Turvalisuskompass, 2(1), 41−70.

Nagel, Hannes; Nagel, Anne-May (2022). Mis mõjutab kriisides otsustamist? Verbis Aut Re, 15 (1), 22−25. https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/2863/Verbis-aut-Re_nr15_web.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Nagel, Hannes; Nagel, Anne-May (2021). Barbadose keerulised valikud teel vabariiklusele. Diplomaatia, 30. november. https://diplomaatia.ee/barbadose-keerulised-valikud-teel-vabariiklusele