Tag: Venemaa

Tuumaelektrijaam Eestis on Venemaa sihtmärk

Tuumaenergia töörühma poolt esitatud ruumianalüüs,1 kus enamus sobilikke asukohti on pehmelt öeldes rindelõikudes, jätab paljuski soovida. On mõeldamatu, et planeerime kriitilisi keskkonnatundlike energeetika

päästetöötaja

Varjumiskohtade seadusemuudatus vajab arutelu

Veebruari algul ilmnes, et Siseministeeriumi juures asuv varjumise töörühm arutab Soome eeskujul seadusemuudatust,1 mis kohustaks uusarenduste juurde varjumiskohti rajama. Mida eeskujuks võetav Soome

Tallinna haigla, Venemaa, sihtmärk

Tallinna Haigla oleks sihtmärk

Möödas on aeg, mil punast risti kandvate tsiviilobjektide ründamine oli tabu ja taunitav. Ukraina kogemus näitab, et Venemaa-suguse naabri kõrval