Tag: eetika

vene kapital

Olukord vajab kiiret lahendust

Pole võimalik Ukrainat toetada, kui üks käsi on kinni seotud vene rahaga – see on selge. Nii MTÜ Slava Ukraini juhtum

allkirjastamine

Eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja kaasatud spetsialistide erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest. Demokraatlik juhtimine ja toimimine 1. MTÜ Kriisiuuringute Keskusel