Haabersti elanikkonnakaitse arendamise ideekohtumisest

Kohtusime 22. aprillil Haaberstis linnaosavalitsuse ja tegevuskeskuse esindajatega, et arutada linnaosas kogukondliku elanikkonnakaitse arendamist.

Haaberstis linnaosas elab aprillikuu seisuga ligemale 51 000 inimest, mis eraldi seisvalt moodustaks suuruselt neljanda linna Eestis. Pealinnas rahvastikust hõlmab Haabersti linnaosa 11%. Piirkonnas napib siseturvalisuse asutusi, nt puuduvad nii politsei kui päästekomando kuigi möödunud aastal on siseministeerium teatanud, et “…varasemate päästeameti plaanide kohaselt uue komando vajadus hoopis Haabersti linnaosas, kus elanike arv ja vajadus on läinud aastatega oluliselt kasvanud.” 

Paraku pole Haabersti linnaosasse need plaanid realiseerinud ning puudu on ka elanikkonnakaitse põhitaristust, nt puuduvad kerksuskeskused, mida Ukrainas tuntakse eelkõige nn võitmatuse keskuste nime all. Lisaks on linnaosas käesoleva aasta seisuga vaid üks avalik varjumiskoht.

Kriisiuuringute Keskus alustas eelmisel aastal Põhja-Tallinnas kogukondliku elanikkonnakaitse Kopli 93 pilootprojektiga, mille tulemusel omandavad enam kui 20 aktiivset kogukonnaliiget erinevate koolituste käigus erinäoliste kriisiolukordades käitumise teadmisi. Samuti varustatakse Põhja-Tallinnas üks kogukonnakeskus standardiseeritud kriisiolukordade põhivarustusega, mille tulemusel on võimalik omavalitsusel luua kerksuskeskus.

Kriisiuuringute Keskus on alates 2023. aasta oktoobrist ettevalmistamas Haabersti elanikkonnakaitse võimearenduse projekti, kus eraldi on fookus paneelelamute korteriühistu liikmete võimestamine. “Samasugune vajadus on Haaberstis, mis erineb Põhja-Talinnast oma massiivsete paneelelamupõhiste asumitega. Eriti haavatavas olukorras on eelkõige Väike-Õismäe asum, kus elab ligemale 27 000 inimest,” ütles Kriisiuuringute Keskuse kaasalgataja Anne-May Nagel.

🧡 Täname Haabersti Linnaosavalitsust ja Haabersti Tegevuskeskust kohtumiseks aja leidmise eest!

Jaga postitust: