Teadusartikkel: Acta Politica Estica teadusajakirjas ilmus esimene CODES projekti tutvustav teadusartikkel

Kriisiuuringute Keskuse projekti CODES all toimuva longituuduuringu raames on ilmunud esimene kõrgetasemeline teadusartikkel, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse otsustusprotsesse mõjutavaid tegureid ja nende seosemustreid koroonakriisi esimeses laines Saaremaa vallas ja Tallinna linnas. 

Täna ilmus Tallinna Ülikooli teadusajakirjas Acta Politica Estica Kriisiuuringute Keskuse teaduri Hannes Nageli artikkel “COVID-19 esimeses laines Tallinna ja Saaremaa näitel”, milles analüüsitakse koroonakriisi esimese laine mõju kohalike omavalitsustele Tallinna ja Saaremaa näitel. „Artiklis on luubi all koroonakriisist tulenevate väljakutsete keerukus otsustamise ja poliitikakujundamise seisukohast. CODES projekti COVID-19 viirushaiguse esimese laine uuringu tulemusi tutvustavas artiklis tuuakse esile peamiste tulemuste stressi, meedia ja avalikkuse survet, ajasurvet ning keskvalitsuse või teiste organisatsioonide survet kui enim olulisel määral otsustamist mõjutavaid tegureid,“ sõnas Nagel. Sealjuures on selgunud,1 et kriisijuhtimisega tegelevad otsustajad tunnetavad märkimisväärselt VUCA raamistikust tulenevate mõjudena nii heitlikkust, määramatust, mitmetahulisust kui keerukust.  “Üllataval moel ei olnud näiteks info olemasolu üks kõige olulisem otsustamist mõjutav tegur, ent sel oli tugev kaudne mõju mitmete teiste tegurite kaudu, mis kokkuvõttes raskendas ülesande lahendamist ja otsustamist. Tulevaste COVID-19 tüüpi VUCA-kriiside paremaks mõistmiseks ja lahendamiseks, nendega kohanemiseks, aga ka nüüdisaja uut tüüpi reaalsuse aktsepteerimiseks, ei saa alahinnata otsust ja otsustamist tervikuna kui kriisijuhtimise põhilist tööriista koos neid mõjutavate tegurite ja nende väljundusvormidega, “ sõnas ta. Artiklit on võimalik lugeda siin ning ajakirja terviknumbriga (12) siin.1 Acta Politica Estica on 2013. Aastast ilmuv Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi interdistsiplinaarne poliitika- ning valitsemisanalüüsi ajakiri, milles ilmunud artikleid käsitletakse ETISe klassifikatsiooni järgi 1.2. taseme publikatsioonidena. Loe lähemalt siit

Artikli sisule viitamiseks soovitame kasutada järgnevat kirjet:
1 Nagel, H., 2021. COVID-19 esimeses laines Tallinna ja Saaremaa näitel. Acta Politica Estica, 12.

Jaga postitust: