Sisekaitseakadeemia ajakirjas „Verbis Aut Re“ ilmus artikkel kriisides otsustamist mõjutavatest teguritest

Täna, 30. märtsil ilmus Sisekaitseakadeemia ajakirjas „Verbis Aut Re“ Kriisiuuringute Keskuse (KRUK) kohalike omavalitsuste koroonakriisi kriisiüksuste otsustamisprotsesse mõjutanud tegureid uurinud töö tulemusi kokkuvõttev artikkel. 

Artikli eesmärgiks oli tutvustada uuringu tulemusi Sisekaitseakadeemia töötajate ja õppurite poolt hinnatud väljaandes. „Sisekaitseakadeemia on Eesti ainus kõrgharidusasutus, kus tudengid saavad laiapõhjalise ja süvendatud ülevaate kaasaegsest kriisijuhtimisest. Meil on väga hea meel, et saime oma kõige värskema uuringu tulemusi seal õppivatele tulevastele kriisijuhtidele ja nende õppejõududele artiklis tutvustada,“ sõnas keskuse asutajaliige Hannes Nagel.

Artiklis kirjutavad KRUKi teadurid koroonakriisi juhtimise otsustusprotsesse mõjutanud teguritest pandeemia esimeses laines, seda kohalike omavalitsuste näitel. „Esialgne vaade sellele, millisena ja kuivõrd erinevad tegurid koroonakriisi puhul otsustamisele kohalikul tasandil kriisi algfaasis mõju avaldavad, on olemas. Praegu tegeleme ka CODES uuringu teise laine uuringuga, mille eesmärgiks on koguda võrdlusandmed, mis võimaldavad vaadelda kriisijuhtimise otsustusprotsesside mõjureid ajalises perspektiivis,“ märkis Nagel.

Verbis Aut Re on Sisekaitseakadeemia ajakiri, mis ilmub kolm korda aastas. Kriisiuuringute Keskuse teadurite ajakirjas avaldatud artikkel Mis mõjutab kriisides otsustamist?“ on ligipääsetav siit. 

Uudise sisuks oleva artiklile viitamiseks soovitame kasutada järgnevat kirjet:
 1 Nagel, H. & Nagel, A.-M., 2022Mis mõjutab kriisides otsustamist? Verbis Aut Re, 15 (1), 22−25.

Jaga postitust: