Teadusartikkel: koroonakriisi esimese laine suursündmuste kriisijuhtimise otsuseid mõjutanud tegurid Kirkorovi kontserdi ja Saaremaa võrkpallimängude näitel

Sisekaitseakadeemia teadusajakirjas „Turvalisuskompass“ teises numbris ilmus KRUKi teadurite koostatud teadusartikkel, mille fookuses on juhtumiuuringud Tallinna linnas ja Saaremaa vallas. Tallinnas ja Saaremaal uuriti vastavalt koroonakriisi esimeses laines Kirkorovi kontserdi ning Saaremaa võrkpallimängude üle toimunud otsustusprotsessi mõjutajaid.

KRUKilt uues numbris ilmunud teadusartiklis analüüsitakse 2020. aastal koroonaviiruse puhkemisel kahe kohaliku omavalitsuses (Tallinna linnas ja Saaremaa vallas) kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegureid ja nende väljendusvorme. Uuringu fookuses olid koroonakriisi esimeses laines toimuma pidanud kaks probleemset suursündmust – Kirkorovi kontsert Tallinnas ja Kuressaare võrkpallimängud. „Kirkorovi kontsert kui tuhandete inimestega potentsiaalne viirusekolle lükati esimeses laines edasi, Kuressaare võrkpallimängude toimumise kaudsed tagajärjed puudutasid valusalt aga kogu saart. Meid huvitas, kuidas sellised otsused sündisid ning millised stiimulid otsustajaid mõjutasid,“ kirjeldas keskuse asutajaliige ja teadur Hannes Nagel.

Kombineeritud uurimismeetodiga kogutud andmed näitasid, et otsustajaid mõjutasid enim ajasurve, meedia- ja avalikkuse surve ning info puudumine. Saaremaal kui väiksemas kogukonnas, aga ka esimeses laines keerulisse olukorda sattunud omavalitsuses tunnetati otsustamisele survet avaldanud tegurite mõju tugevamalt. Uuringu valimi moodustasid Tallinna linna ja Saaremaa valla kriisiüksustes töötanud isikud. Turvalisuskompassi numbris ilmunud artikkel vaid osa KRUKi kohalike omavalitsuste kriisiotsustamist mõjutanud tegureid kaardistava uuringust, mis vaatles just eriolukorrale eelnenud perioodi. 

 

Teadusajakiri „Turvalisuskompass“ koondab nii siseturvalisuse ja -julgeoleku valdkonna teadusartikleid kui ka ülevaateartikleid teadusuuringutest, projektidest ja konverentsidest. Samuti pakub see eesti keeles lugemiseks tekste, mis on valdkonnas olulised. „Kriisijuhtimise alaste uurimuste tulemuste just eesti keeles avaldamine on meie väärtuste selge väljendus. Usume, et emakeelset teadust tuleb ka kriisijuhtimise valdkonnas enam teha, aga ka populariseerida,“ sõnas Nagel. „On hea meel, et ka selles valdkonnas toimetab Eestis teadusajakiri,“ lisas ta.

Turvalisuskompass on siseturvalisus- ja julgeolekuvaldkonna eelretsenseeritud teadusajakiri, milles ilmunud artikleid käsitletakse ETIS klassifikatsiooni järgi 1.3. taseme publikatsioonidena. Turvalisuskompassi teine number ja selles avaldatud Kriisiuuringute Keskuse teadurite artikkel „Avaliku sektori kriisiotsustamist mõjutavad tegurid koroonakriisi algfaasis Saaremaa valla ja Tallinna linna kriisiüksuste näitel“ on leitav siit.

Artikli sisule viitamiseks soovitame kasutada järgnevat kirjet:

  • Nagel, H. & Nagel, A., 2022. Avaliku sektori kriisiotsustamist mõjutavad tegurid koroonakriisi algfaasis Saaremaa valla ja Tallinna linna kriisiüksuste näitel. Turvalisuskompass, 2(1), 43−72.

Jaga postitust: