Kriisiterminoloogia komisjon alustab Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi raames

Kriisiuuringute Keskus alustab Eesti terminitöö juhtkomitee  toetusotsusega kriisijuhtimise valdkonna terminibaasi loomisega. 2022. aasta eesmärgiks on kaardistada ja andmebaasi sisestada ühtekokku 100 kriisivaldkonna mõistet.

Kriisiuuringute Keskuse projekti „kriisijuhtimise terminibaas“ raames edendatakse ja populariseeritakse kriisterminoloogia terminitööd. „Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi toel loodava kriisivaldkonna terminibaasi loomine on jätkusuutliku kriisijuhtimise eelduseks. See tähendab praktikas seda, et tekib on eri valdkondade spetsialistide jaoks kergesti kasutatav sõnavarabaas, mis võimaldab muuhulgas sujuvamat koostööd laiapindses riigikaitses ühtlustades tsiviil- ja militaarala kriisialaseid termineid,“ sõnas keskuse juht ja teadur Hannes Nagel.

Sel aastal sisestatakse Eesti Keele Instituudi hallatavasse veebipõhisesse avalikult kättesaadavasse Ekilexi terminibaasi 100 esimest kriisivaldkonna mõistet. „Sel aastal on komisjoni eesmärgiks kaardistada kriisivaldkonnas enim kasutatavad terminid ning anda neile võimalikult täpsed ja üheselt mõistatavad eestikeelsed vasted“ lisas ta.

Eesti Keele Instituudi 2022. aasta taotlusvoorus, mis oli avatud 14. märtsini, pälvis seekord toetuse 46 terminikomisjoni, mille seas on ka 16 uut komisjoni, mis alles alustavad või ei ole varem programmist toetust taotlenud. Ülevaade toetuse saajatest on leitav siit (https://terminoloogia.ee/terminitoo-toetused-2022), lisainfo siin (https://terminoloogia.ee/2022/04/27/selgunud-on-2022-aasta-terminitoo-toetuse-saajad).

Jaga postitust: