Tag: põhimõtted

allkirjastamine

Eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Kriisiuuringute Keskus lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja kaasatud spetsialistide erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest. Demokraatlik juhtimine ja toimimine 1. MTÜ Kriisiuuringute Keskusel