Seminari ettekanne teemal ‘Kuidas leida tasakaal kogukonna osatähtsuse ja avalike teenuste vahel’?

Pidasime 8. mail Põhja-Tallinna Kogukonnamajas kogukondade uurija Cormac Russelli (Iirimaa) avalikule seminaril külalisesinejana ettekande. Ettekande peateemaks oli meie SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali elanikkonnakaitse projekti põhibaasiks olev Kopli 93 kogukonnakeskus.

Kriisiuuringute Keskuse kaasalgataja Anne-May Nagel keskendus ettekandes Kopli 93 projekti kogukonna algusloole ning tegevustele ning juttu tuli ka kriisivalmidusest.
 
„Kopli 93 kogukonnakeskus on Põhja-Tallinnas asuv kogukonnakeskus, mis on heaks näiteks linnalises keskkonnas toimivast platvormist kogukonnale. Keskus on omamoodi oskuste raamatukogu – kogukonna liikmed saavad sealses kogukonnaaias taimi ja söögipoolist kasvatada, õppemesilas mesinduses kätt proovida ning parandustöökojas oma katkised asjad korda teha,“ märkis ta. „Oleme sealse kogukonnaga koostöös SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel läbi viinud mitmekesised kriisioskuste koolitused, lisaks on olulisel kohal elanikkonnakaitse varudega toimetamine.“
 
Seminari peaesinejaks oli tunnustatud kogukondade uurija Cormac Russell, kes rõhutas oma ettekandes kogukondade usaldamise ja neile ruumi loomise vajadust. „Kopli 93 kogukond on heaks näiteks just sellisest kogukonnast, kus kohalik omavalitsus on olulisel määral kogukonnale õla alla pannud, võimaldades eri tegevusteks nii ruumi kui vajalikul määral tegutsemisvabadust,“ sõnas Nagel. „See on oluline ka kriisideks valmistumisel, usaldus on siingi kandvaks märksõnaks.“
 

Seminar toimus osana Cormac Russelli visiidist Eestisse, mis toimub Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi. Cormac Russelli visiidi toimumist toetavasid veel ka Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Strateegiakeskus, SA Lapse Heaolu Arengukeskus.

 

🧡 Kriisiuuringute Keskus tänab sündmuse korraldajaid kutse eest.

Foto: 8. mai seminari ettekanne (Kriisiuuringute Keskus, 2024).

 

Jaga postitust: