kriisis kuula riiki?

Kriisis kuula riiki?

Sel aastal alustas Päästeamet laiaulatusliku teavituskampaaniaga, mille peasõnumiks on – kriisis kuula riiki. Kas inimestel on elanikkonnakaitses riigilt ka peale sõnumite midagi oodata, on selgusetu.

Olukorda analüüsides kangastub Don’t look up1 filmiga sarnane* seis, kus vaatamata Ukraina tsiviilelanike argipäeva tajumisele läbi meediapildi ning briifingute, on otsustatud süsteemselt panustada peamiselt kuvanditegevustesse.

Kuvandtegevusteks, mille eesmärgiks on näidata, et midagi toimub, on näiteks avalike varjumiskohtade (mis pole varjendid) märgistamine, olematu sireenivõrgu promo ning loo pealkirjas kajastuv teavituskampaania. Kui sukelduda sügavamale viimaste aastate elanikkonnakaitse kosmeetilistesse arendustesse, tekivad tõsised küsimused. Miks on vaja õpetada inimestele, kuidas käituda sireeni kuuldes, kui sireene endid pole?

Miks suunata inimesi varjumiskohtadesse, mille ohutust on Siseministeeriumi tellimusel hinnatud juhul, kui rakett ei taba maja (nagu nad Ukrainas kipuvad ikkagi tegema), vaid plahvatab 25-50 meetri kaugusel?2 Miks kleebitakse varjumiskohtade silte jalakäijate tunnelitele ja maa-alustele parklatele, mille kohta eelmainitud TalTechi teadlaste uuring üks-ühele ütleb – need ei sobi kaitseks otsetabamuse korral? Näpud ristis loota, et Venemaa pidevalt mööda sihib, on kohatu ning inimestele päriselt ka ohtlik. Inimesed ju tahavad kuulata riiki ja uskuda, et riik teab, mida teeb.

Eelmainitud valikuid elanikkonnakaitse arendamisel on väga keeruline põhjendada. Ukraina elanike reaalsusest sõjas Venemaaga on võimatu mitte aru saada, sõda on kestnud piisavalt kaua ning meediakajastus on laialdane, rääkimata kõrgematele otsustajatele kättesaadavast infost. Seda, et olukorra tõsidust adutakse, on näha ka meie kaitsekulutuste tõstmisest. Seega on elanikkonnakaitsesse mitte panustamine ning kaheldava mõjuga kuvandtegevused strateegiline valik.

Ülesanne elanikkonnakaitse arendamiseks on seejuures Päästeametile antud, vaid raha jäeti andmata ning seega on Päästeameti ametnikud kahvlis – tulemused on vaja tuua (nt loodud varjumiskohtade numbrid, mis siis, et otsetabamuse korral ohutud need pole), aga vahendeid sisuliseks tööks (nt päriselt nõuetele vastavate varjendite nõuete väljatöötamine, esimeste varjendite piloteerimine või evakuatsioonivõimekuse tõstmine) ei ole. Ka vähene raha, mida anti elanikkonnakaitses, on inflatsiooni poolt lihtsalt ära söödud.

Paraku toimuvad asendustegevused sisemiste ressursside ehk muu turvalisuse arvelt, nii on elanikkonnakaitse vajadusele viidates absurdselt kinni minemas Kopli päästekomando. See, et laiapindse riigikaitse ja elanikkonnakaitse osa on ka komandode võrgustik, ei tajuta, mure on ka elanikkonnakaitse mõtestamises. Siseturvalisuse kärbet põhjendati seejuures mõnede ministrite poolt sellega, et kõigil valdkondadel on vaja solidaarne, kõigil peab võrdselt halb olema.

Kas see kehtis ka Kaitseministeeriumi kohta ning kui ei, siis miks on siseturvalisus seatud niivõrd enam madalamale positsioonile?

Kui sõnu, et „elanike kaitse on kõige olulisem“ ei saa uskuda, tuleb lähtuda printsiibist follow the money. Nii kõnelevad riigieelarve ning selle kokkupanekuks ettenähtud kärped eelkõige riigi väärtustest. Kui kärbitakse siseturvalisust ning seeläbi elanikkonnakaitset, pole see tegelikult oluline. See on aus ja rahas mõõdetav sõnum, mille tagajärjeks on, et elanikkonnakaitse realiseerumine võibki niivõrd õhukeseks lihvituna tähendada paljude jaoks vaid kriisikommunikatsiooni sõnumite kuulamist.

Laialdase elanikkonna kaitseks ses jõudu pole, sellest annab omakorda aimu Siseministeeriumi viimaste aastate tänuväärsed pingutused kogukondade võimestamisel. See on praeguses seisus elanikkonnakaitse reaalsus – abi jõuab kohale kogukonnast. See on ka oluline, ent see ei tohiks olla ainus olemasolev reaalne abi. Elanike ootused on kõrgemad, kui näiteks Tartu ülikooli teadlastele Kagu-Eesti piirialade olukorra põhjalikus uuringus mainitud seis – „nendeni jõuab reaalsus enne, kui riigipoolsed hoiatused“.5

Jah, tõsistes kriisides on paratamatult kannatanuid ja ohvreid. Isegi, kui meie laiguline kaitsevõime on parimal võimalikul tasemel, kannavad kaotusi linnad ja asulad ning seal elavad inimesed. Mõelge näiteks Hroza küla rünnakule, ründedroonidele või õhurünnakutele linnades. Pole mingit alust arvata, et Venemaa ei kasutaks siin sarnast taktikat. Ukraina sõjaväeluure ülema asetäitja Vadõm Skibitski on samuti märkinud,3 et üheks peamiseks õppetunniks Eestile võiks olla see, et elanikud peavad teadma, mida neilt oodatakse. Ka koos NATO liitlastega oleks sõjas riigi kaitsmine „aeganõudev ning väga valus“ ning „ühiskond peab olema vastupidav“, et üleüldse toime tulla, märkis intervjuus ERRile ka NATO kirdekorpuse ülem.4

Küsimus on selles, kas ja kui palju oleme nõus ennetavalt panustama, et kannatavaid inimesi ja inimohvreid oleks võimalikult vähe? See on küsimus eelkõige valitsuskabinetile, aga ka kogu ühiskonnale. Näib, et elanike kaitsmine tagalas vajab poliitilist kokkulepet, sest Eesti inimeste elu ja tervise kaitse tagalas ei ole iseenesestmõistetav.

*poliitikud püüavad inimeste tähelepanu hajutada maakera tabava komeedi saabumisest kõik võimalike lahenditega, olukord muutub jaburaks kui komeedi hävitamise missioon asendub äriprojektiga – orbiidil olev komeet loovat miljoneid töökohti.

× Arvamuslugu (Anne-May Nagel) on varasemalt ilmunud 26. oktoobril 2023 ERR veebiportaalis.

Foto: raadio (Ron Lach/Pexels, 2021).


Kasutatud allikad:

1 2021. McKay, A. (Director). (2021). Don’t Look Up! [Film]. Hyperobject Industries, and Bluegrass Films.
2 Tomberg, T., Kanter, S., Talvik, I. & Parts, A. 2023. Elanikkonna varjumisvõimaluste uuring võimaliku kriisisituatsiooni korral. Tallinna Tehnikaülikool. (kasutatud 07.10.2023).
3 Roonemaa, H. 2023. INTERVJUU | Ukraina kurikuulsa sõjaväeluure number 2: siin on õppetunnid, mida Eesti peab meilt õppima. Postimees, 24. september 2023. (kasutatud 07.10.2023).
4 Klementi, J. 2023. NATO Kirdekorpuse ülem: idatiiva kindlustamine nõuab kogu ühiskonna panust. ERR, 02. oktoober 2023. (kasutatud 07.10.2023).
5 Berg. E, Sepp, V. Allik, A., Urmann, H. & Vits, K. 2023. Kagu-Eesti piiriala sotsiaalmajandusliku olukorra, siseturvalisuse, piirijulgeoleku ja kogukonna uuring. Tartu Ülikool. (kasutatud 07.10.2023).

Jaga postitust: