Kas kogukond on kriisis ressurss ehk ettekanne CENTRINNO projekti lõpuüritusel

Oktoobrikuus toimus Tallinna Strateegiakeskuse kaasamiskeskuses CENTRINNO projekti lõpuüritus, kus pidasime ettekande kogukonna rollist kriisides. Ettekande fookuses oli kogukond kui oluline ressurss kriisides. 

Kolm aastat väldanud CENTRINNO projekti pilootalaks oli Tallinna linnas asuv Kopli 93 kogukonnakeskus, mida arendasid Tallinna linn, Põhja-Tallinna valitsus ning Tallinna Tehnikaülikool.  Lõpuüritus „Kogukond – kas ressurss või pind pöidlas?“ keskendus nii Kopli 93 arendamise teekonnale, rõõmu ja murekohtadele, aga eelkõige kogukonna rollile ja olulisusele nii üksikisiku, kohaliku omavalitsuse kui riigi vaatest.

Kriisiuuringute Keskuse teadur Anne-May Nagel pidas sündmusel ettekande, milles kõneles kogukondade kesksest rollist nii kriisideks valmistumisel, kui kriiside aktiivses faasis ning kriisijärgsel õppimisel. „Harjumuspäraselt mõeldakse kogukondadest kriisides eelkõige kui kellestki, keda on vaja koolitada iseseisvaks toimetulekuks. Samas võiksid ja saaksid kogukonnad olla oluline partner ka aktiivsel kriisi seljatamisel, aga ka kriisidest õppimisel,“ sõnas Nagel.

Heaks näiteks kogukondade olulisusest aktiivsetes kriisides on näiteks 2022. aasta kevadel Lääne-Eesti saari tabanud reostuskriis, kus nii Hiiumaa kui Vormsi inimesed koristasid nädalaid saarte randu ning lihtsustasid sellega oluliselt ka Päästeameti, aga ka kohalike omavalitsuste tööd. Sellest, kuidas tollane kriisijuhtimine käis ning milline oli kogukonna roll täpsemalt, saate lugeda meie 2023. aasta maikuus ilmunud raportist, mille leiate siit.

(Pildi allikad: Andre Pichen, Karin Kruup).

Jaga postitust: