covid-19

India viib läbi üleriigilist COVID-19 õppust

Ajal, mil uute COVID-19 juhtumite arv suureneb pidevalt (üle 6000 juhtumi päevas), on India haiglad saanud keskvalitsuselt juhiseid, et paremini võimalikuks viiendaks koroonalaineks valmistuda. Avalike ja erahaiglate valmisoleku hindamiseks on algatatud nii avalikes kui erahaiglates kahepäevane üleriigiline õppus.

Indias on aktiivsete COVID-19 juhtumite üldarv hetkel 32 814, kusjuures positiivsete testide arv päevas on 3,39%. Mitmeid India osariigid ja territooriumid on teavitatud sellest, et Maailma Terviseorganisatsioon jälgib tähelepanelikult ühte nn huvipakkuvat COVID-19 viiruse Omicron alatüve, XBB.1.5, koos kuue teise tüvega (BQ.1, BA.2.75, CH.1.1, XBB, XBF ja XBB.1.16).1

Hoolimata sellest, et Omicron ja selle alatüved on endiselt domineerivad variandid, on enamikul variantidel madalam edasikanduvus, haiguse raskusaste või immuunsuse vältimine. Siiski on XBB.1.16 tüve levimus kasvanud veebruarikuiselt 21,6%-lt pealt 35,8%-le märtsis.

Kuigi praegu ei ole tõendeid haiglaravi või suremuse suurenemise kohta, on India haiglates algatatud 2-päevane üleriigiline pandeemiaks valmisoleku õppus. Õppuse eesmärk on katta varasemate COVID-19 puuduste ja vigade kriitilisi aspekte, nagu isikukaitsevahendid, haiglavoodid, hapnik ja üldine kriisivarude valmisolek.

Makrotasandil annab üleriigiline õppus põhjaliku hinnangu haiglate valmisolekule, mis on oluline, et tagada patsientidele õigeaegne ja tõhus tervishoiuteenuste osutamine. India tervishoiuasutustele on soovitatud teha koostööd piirkondlike omavalitsustega, et tervishoiuametnikud saaksid tervishoiuasutuste reaalset valmisolekut kontrollida.

Õppuse korraldamine tõstab jätkuvalt esile hädaolukordade kindlakstegemise tähtsust ja vajadust, jälgides tähelepanelikult gripilaadsete haiguste ja raskete ägedate hingamisteede infektsioonide juhtude arengutendentse.2

Kuna enamikes India osariikides ja territooriumidel on täheldatud uute COVID-19 juhtumite tõusu, on mitmed osariigid (nt Haryana ja Puducherry) taaskehtestanud maskide kandmise kohustuse avalikes kohtades, sealhulgas koolides. Kerala osariigis on maskid taas kohustuslikud nt rasedatele, eakatele ja raskete haigustega inimestele.3

Samal ajal on Uttar Pradeshi osariik välja andnud kõrge prioriteediga direktiivi, mille kohaselt peavad ametnikud tagama rahvusvaheliste reisijate kontrollimise kõikides lennujaamades. Teised osariigid, nagu Delhi, Maharashtra ja Himachal Pradesh, on samuti kutsunud kodanikke üles järgima COVID-kohast käitumist ja piirangute järgimist.

Samal ajal on mõnes India osariigis COVID-19 testimine vähenenud ning alla jäämas WHO standarditele, sest praegune testimise tase on ebapiisav.

Foto: naine kaitsemaski kandmas (Pexels: EVG Kowalievska, 02.03.2020).


Kasutatud allikad:

1 [Anon.], 2023. Two-day nationwide mock drill from tomorrow to assess hospital preparedness amid rising Covid casesBusiness Today, 09.04.2023. (kasutatud 10.04.2023).  
2 [Anon.], 2023. Nationwide Covid preparedness drill in hospitals today. The Times of India, 10.04.2023. (kasutatud 10.04.2023).  
3 [Anon.], 2023. Dr. Mansukh Mandaviya reviews Public Health Preparedness for management of COVID-19 and COVID-19 Vaccination progress with States. Indian Ministry of Health and Family Welfare, 07.04.2023. (kasutatud 10.04.2023).

Jaga postitust: