TPCL-projekti teisel kohtumisel keskenduti kriiside analüüsimisele

Enne teise veebikohtumise põhiosa pidasime eraldi aruteluruumides kodutöö arutelu, et selgitada välja peamised takistused kriisijärgse õppimise teel. Saime teada, et auditeerimine on samasugune kriisijuhtimise vahend, mida saab kasutada ka reaalajas, väga erinevalt väiksemates ja piiratud ressurssidega omavalitsustes.
Teisel kohtumisel tegi meile ettekande Sofiia Kostytska (Ukraina), kes on endine Ukraine Kontrollikoja jurist ning praegu end erialaselt täiendamas Londoni Queen Mary ülikoolis, kes käsitles kriisijärgse analüüsi ja tervikliku lähenemise olulisust kriiside auditeerimisel. Ta tutvustas auditeerimise põhialuseid mitmel tasandil, ent rõhutas, et seda avaliku sektori tööriista tuleks vaadelda mitmel viisil ja kohandada vastavalt oma konkreetsetele vajadustele.
 

Ta rõhutas sedagi, et see ei ole lihtsalt järjekordne järelevalve süsteem, vaid ka oluline nii kriisiaegne kui kriisijärgne õppimisvahend. Amer Lukac, Åstorpi omavalitsuse (Rootsi) kriisi- ja julgeolekukoordinaator, kirjeldas sellel mõttel põhinevat Rootsi praktikat, mille kohaselt kasutatakse kohaliku omavalitsuse tasandil lihtsustatud enesereflekteerivat auditeerimissüsteemi.

Järgmine kohtumine on kavandatud 2. maiks ning eelseisva arutelu ettevalmistamiseks andsime osalejatele uue kodutöö, et neid julgustada oma organisatsiooni raames mõtisklema järgmiste küsimuste üle:

  • millised on teie organisatsiooni senised kogemused auditite ja reflektsiooni osas?
  • kas teie organisatsioonis on kriisireguleerimisüksuses töötajaid, kes vastutavad jälgimise ja tagasiside kogumise eest, et dokumenteerida kriisikogemusi nii organisatsiooni kui ka üksikisiku tasandil?
  • kas oleksite valmis rakendama oma organisatsioonis enesereflekteerivat auditeerimissüsteemi ning kui vastus on jaatav, siis milliseid takistusi võib see ettevõtmine potentsiaalselt kohata?
Neid teadmisi ja vaatenurki kui unikaalseid panuseid arutatakse järgmisel kohtumisel, mis on oluline osa ühisest kollektiivsest õppimisest.
 
🟧 TPCL projekti juhtpartneriks on Malmö ülikool, projekti aktiivsed tegevused toimuvad 2024. aasta kevadel. Projekti rahastab Rootsi Instituut.

 
Foto: 17. aprilli kohtumine (Kriisiuuringute Keskus, 2024).
 

Jaga postitust: