Kriisioskuste kuu teine koolitus tõstis kogukonnaliikmete küberturvalisuse teadmisi

Miks peaks keegi viitsima isikuandmeid õngitseda ja kui hea mõte on viia sularaha Omniva pakiautomaati? Kuidas käituda nii, et nutiseade oleks abimees, mitte nuhtlus? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsiti turvalisus küberruumis koolitusel vastuseid, et suurendada nutikalt individuaalseid elanikkonnakaitse võimekusi Kopli 93 kogukonnas.

Kopli 93 projekti teisel kahepäevasel koolitusel said osalejad põhjaliku ülevaate turvalisusest küberruumis, mida ohustavad erinevad ohud nii kolmandate isikute kui ka enda hoolimatute käitumisharjumuste tõttu. Koolitaja Erki Naumanis tõi mitmeid näiteid kuidas oma nutiseadet seadistada nii, et seda kasutada turvaliselt ilma oma delikaatseid isikuandmeid ohtu seadmata. Näiteks tuleks loobuda avalike wifi-wõrkude kasutamisest (vaid äärmisel vajadusel) ning USB-laadijat ilma adapterita võõras kohas pigem ei tohiks kasutada, sest see avab potentsiaalselt ligipääsu nutiseadmele.

Lisaks käsitleti erinevaid küberkuritegusid, mis enim ohustavad eestlasi ning ka andmekaitsega seonduvat, nt Apotheka juhtum, mis tekitas elavat diskussiooni osalejate vahel. Erki võttis eraldi fookusse ka õngitsuskirjade tagamaad ja kirjeldas näidete abil kuidas need on ajas edasi arenenud ning suudavad tänu tehisintellektiga kaasnevatele võimetele järjest audentsemad välja näha.

Koolitusel osalejad said koolitaja Erki Naumanise käest ka individuaalset tagasiside oma nutiseadme turvalisuse sätete, aga ka käitumisharjumuste kohta, mis ajendas mitmeidki muutusi tegema. Täname Kopli 93 elanikkonnakaitse projekti küberturvalisuse koolituse läbiviijat Erki Naumanist.


🟧 Kopli 93 kogukonnakeskuse elanikkonnakaitses võimestamise projekti toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu Siseministeerium.
 
Foto: koolituspäevade kollaaž (Kriisiuuringute Keskus, 2024).

Jaga postitust: