allkirjastamine

Algas allkirjade kogumine isikuandmete kaitse erikomisjoni loomiseks Riigikogus

Kolmapäevast, 16. augustist saab rahvaalgatus.ee portaalis allkirjastada petitsiooni, mis taotleb isikuandmete kaitse erikomisjoni loomist Riigikogus. Petitsioon on ajendatud vajadusest selgitada välja rahvastikuregistris isikuandmete hoidmise, töötlemise ja kolmandatele osapooltele edastamise õiguspärasus.

Rahvaalgatus.ee portaalis algatatud petitsiooni eesmärgiks on Riigikogus isikuandmete kaitse erikomisjoni loomine.

„Hiljutisest Eesti naistele suunatud teadusuuringuga seotud juhtumis on tuhandete inimeste isikuandmed saadud rahvastikuregistrist õigusvastaselt. Lisanduvalt on selgunud, et Siseministeeriumi hallatavas rahvastikuregistris on inimeste andmed tehtud vaikimisi kättesaadavaks inimese nõusolekuta, st. ei rakendata vaikimisi andmekaitset, lisaks muid detaile. Aastaid vaikimisi kehtinud kord ja toimunu võivad olla vastuolus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega,” sõnas MTÜ Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.

Rahvastikuregistri andmetega ebakohase ümberkäimise võimalikkus osutab laiemale turvariskile riigi- ja elanikkonnakaitses. „Meedias kõlanud väited vajavad eraldi uurimist, ka tagasiulatuvalt, kuivõrd isikuandmete kaitse üldmäärus on kehtinud 2018. aastast. Erikomisjoni loomine võimaldaks selgitada välja rahvastikuregistris isikuandmete hoidmise, töötlemise ja kolmandatele osapooltele edastamise õiguspärasuse, muuhulgas uuringutes ning sellega kaasnevad turvariskid,” lisas ta.

Erikomisjonilt ootavad petitsiooni algatajad ja allkirjastanud muuhulgas selgust küsimusele, millise institutsiooni algatusel ning millal said Eesti inimeste andmed vaikimisi e-rahvastikuregistri kaudu uuringuteks ja reklaami eesmärgil jagatavaks ning sedagi, kas nii eelmainitu kui rahvastikuregistris sisalduvate andmete pealt tulu teenimine on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega.

Loodud petitsiooniga saab tutvuda ja seda allkirjastada portaalis rahvaalgatus.ee, peagi on petitsiooni tekst kättesaadav ka vene ja inglise keeles. Algatust saab allkirjastada 29. septembrini, Riigikogule edastamiseks on vaja koguda 1000 allkirja. Kogutud allkirjade arvul saab vahetult silma peal hoida samas portaalis, rahvaalgatus.ee. Petitsiooni algatajaks on MTÜ Kriisiuuringute Keskus.

MTÜ Kriisiuuringute Keskus loodi 2022. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada teaduspõhiselt kriisijuhtimise valdkonda ning algatada valdkondlikel teemadel ühiskondlikke debatte.

Jaga postitust: