Kriisioskuste kuu esimene koolitus andis kogukonna liikmetele vaimse tervise esmaabi oskused

Mis on depressiooni valgusfoor, mida oled sina ärevustunde tõttu tegemata jätnud ning kas tead kuidas oma kogukonnaliiget, sõpra ja kaasvõitlejat toetada paanikahoo või ärevuse korral? Neile ja teistele küsimustele otsiti vaimse tervise esmaabi koolitusel vastuseid, et suurendada individuaalseid elanikkonnakaitse võimekusi Kopli 93 kogukonnas.

Kopli 93 projekti esimesel kahepäevasel koolitusel said osalejad põhjaliku ülevaate vaimse tervise esmaabi alustest, olulisusest ja sellestki, et omandatud teadmisi on võimalik kasutada ka teiste aitamiseks. Koolitaja Umberto Dorus Geerts (MTÜ Peaasjad) andis esmalt vaimse tervise ülevaate ning seejärel keskenduti konkreetsematele teemadele nagu stress, kriis, trauma, depressioon ja enesetapuriski hindamine.
 

Lisaks käsitleti hetkel ühiskonnas akuutset probleemi nimega ärevus ja ärevushäired, mis on ajendatud praegusest keerulisest geopoliitilisest ja ohtlikust julgeolekuolukorrast. Umberto võttis eraldi fookusse ka nende probleemidega toimetulemise ja tutvustas erinevaid võtteid kuidas neist teemadest rääkida ja enese jaoks lahti mõtestada, mis loob eeldused ka teiste aitamiseks.

Koolitusel osalejad said lõpus teha ka individuaalset enesehindamist, et teada saada, kas koolitusel käsitletud info on omandatud. Täname Kopli 93 elanikkonnakaitse projekti vaimse esmaabi koolituse läbiviijat Umberto Dorus Geertsi (MTÜ Peaasjad).


🟧 Kopli 93 kogukonnakeskuse elanikkonnakaitses võimestamise projekti toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu Siseministeerium.
 
Foto: esimene koolituspäev (Kriisiuuringute Keskus, 2024).

Jaga postitust: