igcoord

Esinesime ettekandega IGCOORD konverentsil Budapestis Eesti COVID-kogemusest

Kriisiuuringute keskuse teadurid Anne-May Nagel ja Hannes Nagel pidasid Budapestis toimunud esimesel IGCOORD (Intergovernmental Coordination from Local to European Governance) konverentsil ettekande, kus esitleti CODES uuringu tulemusi. Teemaks oli  avaliku sektori koordineeritud adaptiivsus koroonakriisi juhtimisel kahe Eesti kohaliku omavalitsuse, Saaremaa valla ja Tallinna linna näitel.

Budapestis toimunud esimene IGCOORDI konverents tõi Loránd Eõtvõsi ülikooli kokku kümneid mitmetasandilise valitsetuse uurijaid üle Euroopa, seekordseks fookuseks oli kriiside juhtimine. „Sel konverentsil ettekandega esinemine andis meile võimaluse jagada Eesti kohalike omavalitsuste kogemust mitmetasandilises koostöös. Oleme CODES projektiga kogunud andmeid nii esimeses kui teises koroonalaines kriisijuhtimist mõjutanud teguritest ning nüüd oli võimalus tutvustada keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste koostööd puudutavaid tulemusi,“ sõnas Kriisiuuringute Keskuse kaasalgataja ja teadur Anne-May Nagel.

Ettekandes kirjeldati Eesti kriisijuhtimise põhimõtteid, aga ka reaalselt koroonakriisis tööle rakendunud mitmetasandilise valitsemise süsteemi. „Enim pakkus ettekande kuulajatele huvi koroonakriisis tööle rakendunud kuuetasandiline kriisijuhtimise süsteem, mis on üks keerulisemate seast. Ühtlasi toob iga keeruline süsteem kaasa ka probleeme, nagu näiteks võistlemine info kui ressursi pärast, problemaatiliseks muutub ka kommunikatsioon eri tasandite vahel,“ sõnas Nagel. „Nii tutvustasimegi koroonakriisist näiteks Saaremaa võrkpallimängude näidet, kus kohalik omavalitsus sai mängu toimumise lubamise osas segaseid signaale – ministeeriumilt tuli üks sõnum, Terviseametilt teine ning seejuures ei andnud ka seadusandlus juhthooba mängude ära jätmiseks.“

Kohalike omavalitsuste ja riigi koostöö kriisijuhtimisel on, nagu eelnevast näitestki lähtub, ülioluline kriisi kulgemist mõjutav faktor. Konverentsi toetas COST action, rohkem infot leiate siit.

Foto: konverents (Allikas: IGCOORD, 2023).

Jaga postitust: