Studies

We are a partner for state and research institutions in the meaning and research of crises. In doing so, we focus on pre-crisis management and the post-crisis learning process, in order to increase capabilities and the retention of organisations. As crisis management is a public service, we also analyse the processes of crisis management in the public sector and identify the weaknesses and strengths of crisis management as a process.

teadusuuringud

Studies and overviews carried out

2023. Uuringu raport: Hiiumaa ja Vormsi masuudireostuskriisi kriisijuhtimine 2022 [Study report: crisis management of the 2022 Hiiumaa and Vormsi oil spill].

2023. Tervishoiutöötajate palk: 8 erakonna valimisprogrammide ülevaade [Salaries of health care workers: an overview of the election manifestos of 8 political parties.

2023. Varjendid ja varjumiskohad: 8 erakonna valimisprogrammide ülevaade [Shelters and hiding places: an overview of the election manifestos of 8 political parties].

2023. Päästjate ja politseinike palk: 8 erakonna valimisprogrammide ülevaade [Salaries of firefighters and police officers: an overview of the election manifestos of 8 political parties].

2022. Uuringu raport: kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutavad tegurid COVID-19 kriisi II laines [Study report: factors influencing decision-making in local government crisis units in the second wave of the COVID-19 crisis].

2022. Uuringu raport: Saaremaa kriisistaabis otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisi II laines [Study report: Factors influencing decision-making at the Saaremaa crisis headquarters in the second wave of the COVID-19 crisis].

 

Science and popular science articles

2023. Nagel, Hannes. Weaponized social media as a national security threat. Baltic Rim Economies, 107(2), p. 60.

2022: Nagel, Anne-May; Sofiia, Kostytska; Nagel, Hannes. Kui sotsiaalmeediapostitus võib tappa ehk näiteid Vene-Ukraina sõjast [When a social media post can kill – examples from the Russian-Ukrainian war]. Verbis Aut Re, 16(2), pp. 14−18.

2022: Nagel, Hannes; Nagel, Anne-May. Mis mõjutab kriisides otsustamist? [What influences decision-making in crises?]. Verbis Aut Re, 15(1), pp. 22−25.

2022: Nagel, Hannes. Factors influencing local governments’ COVID-19 crisis decision-making: case study of the first wave in the Estonian municipalities. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 34(1), pp. 27−46.

2022: Kostytska, Sofiia; Nagel, Hannes; Nagel, Anne-May. Ukraina avaliku sektori kohanemine Venemaa infosõjas – sotsiaalmeedia kui relv [Ukraine’s public sector adapting to Russia’s information war – social media as a weapon]. Turvalisuskompass, 3(2), pp. 67−99.

2021: Nagel, Hannes. COVID-19 esimeses laines Tallinna ja Saaremaa näitel. Acta Politica Estica, 12, pp. 63−93. 

2021: Nagel, Hannes; Nagel, Anne-May. Barbadose keerulised valikud teel vabariiklusele [Barbados’ difficult choices on the road to becoming a republic]. Diplomaatia, 30.11.2023.