Kuidas kaasata kodanikke kriisijuhtimisse? Ettekanne Södertörni ülikooli konverentsil

Osalesime 23.-24. mail Södertörni ülikoolis toimunud rahvusvahelisel teaduskonverentsil „Citizens and the State During and after Crises“, kus Kriisiuuringute Keskuse teadur Anne-May Nagel pidas ettekande 2022. aasta Lääne-Eesti reostuskriisi lahendamisse kodanike kaasamisest.

Södertörni ülikooli Balti ja Ida-Euroopa uuringute instituudis (CBEES) juba kümnendat korda toimunud aastakonverentsi seekordses fookuses olid kodanike ja riigi suhted kriiside ajal ja pärast kriise. Kahepäevase teaduskonverentsil osalesid teadlased paljudest Euroopa nurkadest eesmärgiga jagada uusimaid teadmisi kodanike ja riigi suhetest kriiside ajal.

„Ettekannete sisuks olnud kriisid olid mitmekülgsed, esitati teadustöö tulemusi nii Lampedusa saarel kohalike toimetulekust põgenikekriisiga, Türgi maavärinate aegsest eri tasandite koostööst või Rumeenia toimetulekust koroonakriisi haldamisega. Jagasime konverentsil Eesti kohaliku tasandi kogemusi kodanike kaasamisest kriisijuhtimisse, seda Lääne-Eestis Vormsit ja Hiiumaad 2022. aasta maikuus tabanud masuudireostuse lahendamise näitel,“ sõnas ettekande pidanud Kriisiuuringute Keskuse teadur Anne-May Nagel. „Hiiumaa ja Vormsi paistsid selle kriisi lahendamisel silma laialdase kogukonna kaasamisega, meie uurimistöö sisuks oli esmane ülevaade teguritest, mis võimaldavad omavalitsusel kodanikke reostuskriisi lahendamisse kaasata,“ märkis Nagel.

Kohalike elanike kriiside lahendamisse kaasamine on teaduskirjanduses aina enam tähelepanu pälviv teema, mida seostatakse kohaliku tasandi säilenõtkusega. Vaatamata sellele on tegu pigem keerulise valdkonnaga ning praktiliselt kogukonda kaasates võivad kerkida mitmesugused takistused ja küsimused, nagu näiteks asjaolu, et kogukonna seas ei ole üldjuhul konkreetse kriisi lahendamiseks spetsiaalset väljaõpet omavaid isikud. „On väga oluline, et omavalitsus suudab oma elanikke õigest tegutsemisviisist aegsasti informeerida ning luua tugisüsteem, mis võimaldab inimestel appi tulla. Näiteks Hiiumaa ja Vormsi informeerisid inimesi kiiresti selles osas, kuidas kõige efektiivsemalt reostust koristada, tehti ka õppevideo ning pidevalt uuendati infot selle kohta, milliseid alasid on veel vaja koristada,“ märkis Nagel.

🧡 Kriisiuuringute Keskuse esindaja osalemist Södertörni ülikoolis toimunud konverentsil toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Suur aitäh toetuse eest!

Jaga postitust: